EN | ES | IT | HU | PL |   
SŁOWNICZEK

Term:
Driver

Definition:

program, który umożliwia określone urządzenie sprzętowe do pracy z systemem operacyjnym komputera.

Term:
Defragmentacja

Definition:

Reorganizacja plików na (dysku), aby części każdego pliku były przechowywane w ciągłych sektorach na dysku, poprawiając w ten sposób wydajność komputera i maksymalizując przestrzeń dyskową.

Term:
Oprogramowanie

Definition:

zestaw instrukcji, danych lub programów używanych do obsługi komputerów i wykonywania określonych zadań

Term:
Sprzęt

Definition:

Wszystkie części maszyny, okablowanie i inne fizyczne elementy komputera lub innego systemu elektronicznego.

Term:
System operacyjny

Definition:

System operacyjny (OS) to główne oprogramowanie lub grupa programów systemu komputerowego, które zarządza zasobami sprzętu komputerowego i świadczy usługi dla programów.

Term:
Własności intelektualne

Definition:

“…odnosi się do tworów umysłu, takich jak wynalazki; dzieła literackie i artystyczne; projekty; oraz symbole, nazwy i obrazy używane w handlu ”.

Term:
RODO

Definition:

RODO - GDPR (General Data Protection Regulation) to najnowsze rozporządzenie UE - w pełni obowiązujące na terytorium europejskim od maja 2018 r. - które ściśle reguluje “przetwarzanie przez osobę fizyczną, firmę lub organizację danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE”.

Term:
Tożsamość cyfrowa a reputacja cyfrowa

Definition:

Sposób, w jaki działamy, to, co mówimy, jak to mówimy, i to, co robimy, aby uświadomić sobie nasze wartości online, jest tym, co systematycznie określa naszą tożsamość cyfrową. Reputacja jednej osoby po prostu pokazuje i ujawnia, co inni myślą o nim / nim i jego / jej ogólnej percepcji.

Term:
Dane osobowe a dane wrażliwe

Definition:

Dane osobowe to informacje, które śledzą cechy i cechy związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną - nawet pośrednio, poprzez odniesienie do dowolnego innego wskazania. Dane wrażliwe to dane osobowe, które posiadają silniejszą ochronę prawną i muszą być przetwarzane z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności, po specjalnej akceptacji podmiotu, którego dane te dotyczą

Term:
Wirus

Definition:

złośliwe oprogramowanie ładowane na komputer użytkownika bez wiedzy użytkownika i wykonujące szkodzące działania.

Term:
Phishing

Definition:

Wyłudzanie informacji’, nieuczciwy czyn polegający na pozyskiwaniu prywatnych i poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych, dane osobowe i nazwy użytkowników kont oraz haseł.

Term:
Keyloger

Definition:

rodzaj oprogramowania monitorującego, które po zainstalowaniu w systemie może rejestrować każde naciśnięcie klawisza w tym systemie. Nagranie jest zapisywane w pliku dziennika, zwykle szyfrowane.

Term:
Złośliwe oprogramowanie

Definition:

oprogramowanie, które ma na celu uszkodzenie lub wyłączenie komputerów i systemów komputerowych bez wiedzy właściciela

Term:
Antywirus

Definition:

Oprogramowanie antywirusowe to program przeznaczony do zapobiegania, wykrywania i usuwania złośliwych infekcji oprogramowania na poszczególnych urządzeniach komputerowych, sieciach i systemach informatycznych.

Term:
Wylogowanie

Definition:

Opuszczanie programu.

Term:
Logowanie

Definition:

Uzyskiwanie dostępu do komputera lub oprogramowania.

Term:
Hasło

Definition:

Słowo, które wymyśla użytkownik komputera, aby uzyskać dostęp do programów i stron internetowych.

Term:
Konto Gmail

Definition:

Gmail to program, którego ludzie używają do wysyłania wiadomości e-mail, inne programy to Outlook, poczta Yahoo i Hotmail.

Term:
E-mail

Definition:

Jest metodą wymiany wiadomości między osobami korzystającymi z komputera lub smartfona.

Term:
Oprogramowanie

Definition:

Programy, dzięki którym komputer działa. Oprogramowanie można podzielić na aplikacje i systemy operacyjne.

Term:
Sprzęt

Definition:

maszyny i fizyczne akcesoria komputera.

Term:
Klawiatura

Definition:

Sprzęt, który pozwala pisać na komputerze w celu tworzenia treści

Term:
Mysz

Definition:

Sprzęt, za pomocą którego możesz poruszać się po komputerze

Term:
Pulpit

Definition:

Pierwszy ekran, który widzisz po włączeniu komputera

Term:
Ikona

Definition:

To obrazek na pulpicie i po kliknięciu na niego myszką daje komputerowi instrukcję wykonania zadania

Term:
Załączniki

Definition:

Dokumenty lub inne dane są czasami dołączane do wiadomości e-mail. Umożliwia to udostępnianie informacji w internecie

Term:
Zapisz jako

Definition:

Zapisz jako to to samo co zapisywanie, z tą różnicą, że nadajesz dokumentowi nową nazwę.

Term:
Zapisywanie

Definition:

pomaga zachować pracę, którą wykonałeś, a jeśli zwrócisz uwagę na miejsce, w którym zapisujesz dokument, powinieneś być w stanie łatwo go znaleźć.

Term:
Ulubione

Definition:

Oznaczenie strony jako ulubionej jest sposobem na łatwe odnalezienie strony, jeśli jej potrzebujesz.

Term:
Folder

Definition:

Informacje mogą być przechowywane w folderze na komputerze, dzięki czemu można je łatwo znaleźć, gdy są potrzebne

Term:
Dane

Definition:

Informacje są czasami nazywane danymi

Term:
Przesyłanie

Definition:

Pobieranie elementu z własnego komputera i przechowywanie go w internecie.

Term:
Pobieranie

Definition:

pobieranie elementu z internetu i przechowywanie go na własnym komputerze.

Term:
Dane

Definition:

Term:
Przesyłanie

Definition:

Pobieranie elementu z własnego komputera i przechowywanie go w Internecie.

Term:
Pobieranie

Definition:

pobieranie elementu z Internetu i przechowywanie go na własnym komputerze.

Term:
URL

Definition:

Universal Resource Locator jest znany rowniez jako adres internetowy. Adres URL to fragment tekstu określający, gdzie można znaleźć zasób w Internecie. Zwykle URL zaczyna sie od www

Term:
Sieć komputerowa

Definition:

Połączone komputery za pomocą systemu przewodów lub połączenia bezprzewodowe.

Term:
World Wide Web

Definition:

Lub WWW to inne słowo określające Internet

Term:
Wyszukiwarka

Definition:

Wyszukiwarka to program, który pozwala znaleźć informacje w Internecie. Wyszukiwarki używają słów kluczowych do wyszukiwania informacji

Term:
Modem

Definition:

Urządzenie sprzętowe wbudowane w urządzenie, umożliwiające połączenie z Internetem.

Term:
Przeglądarka

Definition:

Przeglądarka to oprogramowanie, które umożliwia dostęp do Internetu. Przykładami przeglądarki są: Firefox, Google Chrome, Safari

Term:
Gmail

Definition:

to bezpłatna usługa e-mail, przydatna do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, a także udostępniania materiałów cyfrowych (zdjęć, wideo, danych itp.)

Term:
Viber

Definition:

zapewnia wiadomości tekstowe i głosowe, połączenia wideo, udostępnianie zdjęć i innych multimediów.

Term:
WeChat

Definition:

dostarcza wiadomości tekstowe i głosowe. WeChat pozwala również użytkownikom wymieniać kontakty z osobami w pobliżu przez Bluetooth, a także może integrować się z innymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook.

Term:
Telegram

Definition:

to usługa oparta na chmurze do wysyłanie natychmiastowych wiadomości i głosu przez IP. Telegram ma „kanały”, które można wykorzystać do nadawania wiadomości do nieograniczonej liczby subskrybentów.

Term:
Facebook Messenger

Definition:

to aplikacja do komunikacji i platforma związana z kontem Facebook. Pozwala na wysyłanie chatów z przyjaciółmi lub kimkolwiek, kto ma profil na Facebooku.

Term:
Alternatywna aplikacja

Definition:

to alternatywna aplikacja do najczęściej używanych w świecie komunikacji technologicznej

Term:
Udostępnianie danych online

Definition:

proces udostępniania i wysyłania materiałów online, a nie fizycznie. Możesz udostępniać teksty, dokumenty, wiadomości, wideo, zdjęcia, muzykę i audio.

Term:
Netykieta

Definition:

nieformalne zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić prawidłowe zachowanie użytkownika Internetu. Reguły te rodzą się z trudności i niebezpieczeństw, które wiążą się z komunikacją z innymi użytkownikami i rosną wraz z rozwojem technologii.

Term:
App

Definition:

narzędzie informatyczne, które jest instalowane i używane wyłącznie na urządzeniu mobilnym w celu umożliwienia świadczenia usługi lub szeregu usług lub narzędzi uznanych przez użytkownika za przydatne lub pożądane.

Term:
Media społecznościowe

Definition:

strony internetowe i aplikacje zaprojektowane tak, aby umożliwić ludziom komunikację i interakcję online.

Term:
Technologie komunikacji

Definition:

platformy i narzędzia do komunikacji między wieloma użytkownikami. Komunikacja może odbywać się ustnie, za pośrednictwem wiadomości lub udostępniania danych.

Term:
Pasek narzędzi

Definition:

Obszar w oknie, w którym polecenia i inne elementy sterujące są wyświetlane w funkcjonalnie powiązanych grupach. Wstążkę można podzielić na wiele widoków, zwanych tabulatorami, a każdy tabulator może zawierać wiele grup kontrolek. Zazwyczaj wstążka pojawia się w górnej części okna.

Term:
Dane

Definition:

informacje są czasem nazywane danymi.

Term:
Czcionki

Definition:

Czcionka to zestaw drukowanych lub wyświetlanych znaków tekstowych w określonym stylu i rozmiarze. Forma pisma dla zestawu czcionek to typ pisma i odmiany z tego samego rodzaju.

Term:
Umiejętność korzystania z technologii cyfrow

Definition:

Umiejętność korzystania z technologii jako narzędzia do badania, organizowania, oceny i przekazywania informacji oraz podstawowa znajomość zagadnień etycznych / prawnych związanych z dostępem i wykorzystaniem informacji.

Term:
Krytyczna umiejętność czytania

Definition:

co czytasz w tekście

Term:
Umiejętność czytania i pisania

Definition:

umiejętność czytania i pisania

Term:
YouTube

Definition:

Aplikacja, która umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie filmów na dowolny temat

Term:
ITranslate

Definition:

Aplikacja, która pozwala tłumaczyć języki

Term:
Google Maps

Definition:

Aplikacja, która pozwala znaleźć wskazówki dojazdu do i z miejsc

Term:
Twitter

Definition:

Witryna i aplikacja społecznościowa

Term:
Facebook

Definition:

Witryna i aplikacja społecznościowa

Term:
Skype

Definition:

Aplikacja umożliwiająca wykonywanie połączeń wideo i telefonicznych między smartfonami, tabletami i komputerami.

Term:
App

Definition:

‘App’ to aplikacja, której można używać w przeglądarce internetowej lub na smartfonie lub tablecie.

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.