EN | ES | IT | HU | PL |   
PROJEKT

DELSA to projekt stworzony w celu zaspokojenia jasno określonych potrzeb (w Irlandii i calej Europie), aby zapewnić natychmiastowe i konkretne szkolenia oraz zasoby edukacyjne dla dorosłych celem dokonania postępu ich kompetencji i umiejętności cyfrowych.

DELSA wspiera rozwój podstawowych i przekrojowych umiejętności (Umiejętności Cyfrowych) w innowacyjny sposób: innowacyjna metoda DELSA opiera się na podejściu oddolnym i popytowym jednocześnie konsolidując wiedzę i doświadczenie praktyków AE i ekspertów technicznych.

Ta innowacyjna metoda opiera się również na otwartości podejścia w wykorzystywaniu wyników, dzięki czemu DELSA staje się OTWARTĄ PLATFORMĄ nie tylko w celu uczenia się i budowania zdolności, ale także w zakresie tworzenia sieci kontaktów i integracji bez granic.

DELSA wspiera integrację rozwiązań informatycznych i ICT w uczeniu się i edukacji rozwijając, testując i weryfikując a nastepnie wdrazając na pelną skalę Otwartych Zasobow Edukacyjnych ktore pozwolą wykorzystać i upowszechnić wyniki projektu poza sferą partnerstwa oraz w innych realiach i krajach UE.

DELSA stawia sobie na celu poprawę umiejętności cyfrowych i kompetencji osób o niskich kwalifikacjach, aby zwiększyć ich pozycję społeczno-ekonomiczną oraz zwiększyć ich szansę na znalezienie zatrudnienia. DELSA konsoliduje według koncepcji “przedsiębiorczości” kluczowe cechy “umiejętności cyfrowych” zgodnie z definicjami OECD i UE, w szczególności “Digital Competence Framework DigComp 2.0” który określa kompetencje cyfrowe w 5 obszarach:

1) Informacje i analiza danych
2) Komunikacja i współpraca
3) Tworzenie treści cyfrowych
4) Bezpieczeństwo
5) Rozwiązywanie problemów

DELSA gromadzi wiedzę i potencjał 8 partnerów z 6 krajów, reprezentując różne wymiary kształcenia osób dorosłych dla nisko wykwalifikowanych dorosłych, z silnym naciskiem na umiejętności cyfrowe. Partnerstwo obejmuje sektor publiczny, sektor prywatny, formalnych i nieformalnych dostawców edukacji dla dorosłych oraz partnerów ICT/Tech. Role są dystrybuowane miedzy partnerami, aby wykorzystać ich specjalistyczna wiedzę i przeprowadzić nastepujące działania:

Działanie 1: Opracowanie platformy DELSA OER w celu BEZPŁATNEGO i OTWARTEGO dostępu do uczenia się umiejętności cyfrowych
Działanie 2: Ocena specyficznych zdolności oraz szkolenie braków w umiejętnościach cyfrowych u osób dorosłych
Działanie 3: Opracowanie konkretnych i przyjaznych dla użytkownia narzędzi edukacyjnych i treści
Działanie 4: Dostarczenie kursów edukacyjnych dla dorosłych i zaangażownie co najmniej 200 osób o niskich kwalifikacjach celem zwiększenia ich umiejętności cyfrowych.

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.